Tech_Job - ◎[科技] 修機改善是設備終生職責

[請益] 跪求台積內推
Tech_Job cinsec 88留言 2020-01-18 23:01:57
[心得]小公司的優缺點
Tech_Job waper 62留言 2020-01-18 22:41:15
[討論] 石化xt2020年終
Tech_Job Fouriers 206留言 2020-01-17 21:31:02
[討論] 戀人開獎
Tech_Job zkw 61留言 2020-01-17 19:19:18
[討論] W代工廠開獎
Tech_Job alphagosai 46留言 2020-01-17 15:56:41
[請益] 台積研發替代役
Tech_Job bernie90006 41留言 2020-01-16 11:20:53
[討論] 年終
Tech_Job yonglun0116 66留言 2020-01-15 22:24:03
[討論] 台積2020預聘
Tech_Job deidei 47留言 2020-01-15 20:56:59
[請益] 海邊 vs 道士
Tech_Job waper 98留言 2020-01-10 18:05:36